Basismateriaal

Voor veel van de werkvormen heb je wat basismateriaal nodig. Een aantal dingen kun je hiervandaan halen en printen. Andere dingen zijn makkelijk te krijgen. We sommen het belangrijkste materiaal op:

  1. schilderstape om de twee assen uit het team cultuurmodel op de grond te maken
  2. een afbeelding van de kwadranten van het Team cultuurmodel en afbeeldingen om bij de uiteindes van de assen te leggen. Klik hier om te downloaden.
  3. De handout bij de werkvorm Handout hulpvragen bij top 3 ongeschreven regels maken om uit te delen als je die werkvorm inzet.
  4. Bij de werkvorm ´creatief theorie verkennen´ heb je de beroepsgroepen om in de kwadranten te leggen nodig.