De kaartjes

Het spel der ongeschreven regels bestaat uit twee soorten kaartjes in vier categorieën.
Voor ieder van onderstaande kwadranten vind je twee soorten kaartjes:
  1. Typische eigenschappen van het team
    De ‘goede dag kaartjes’ gaan over wat het team laat zien op een goede dag, oftewel wanneer alles goed verloopt en het team in haar kracht zit.

    De ‘slechte dag kaartjes’ laten de risico’s van het team zien. Ze laten het team zien op een dag of periode waarin juist alles tegenzit en het team weinig krachtig opereert.

    Met deze kaartjes willen we stimuleren dat teams open met elkaar in gesprek gaan over gedragspatronen in het team en met elkaar te onderzoeken hoe je het beste in het team naar boven kunt halen.

  2. De ongeschreven regels van het team
Team orientatiemodel
De ongeschreven regel kaartjes gaan over vier resultaatniveaus.
resultaatniveaus
Wil je meer uitleg en achtergrond bij deze modellen? In ons boek ongeschreven regels lees je alle theoretische achtergronden en je leest hoe je onze methodiek toepast.