De line-up

Line up
teamrientatie leeg
Doel
 • Scherp krijgen waar het team zich op de assen bevindt
 • Verkennen van de theorie
 • Verkennen van gedragspatronen van het team

 

Duur: 20-45 min
Nodig
intern-extern en taak-relatie A4-tje
Rol schilderstape

 

Aanpak
 1. Leg de intern-extern A4-tjes op een as op de grond
 2. Vraag de teamleden zonder verdere uitleg om op deze as te gaan staan op de plek die zij bij het team vinden horen
 3. Vraag vervolgens waarom zij vinden dat hun team zich op die plek op de as bevindt
 4. Probeer met elkaar tot overeenstemming te komen op welk punt op de as het team zich bevindt
 5. Leg nu de taak-relatie A4-tjes dwars op de andere as op de grond
 6. Vraag de teamleden weer om op de as te gaan staan op de plek die zij bij het team vinden horen
 7. Vraag vervolgens waarom zij vinden dat het team zich op die plek op de as bevindt
 8. Probeer met elkaar tot overeenstemming te komen op welk punt op de as het team zich bevindt

 

Nabespreking
In de nabespreking kun je ingaan op de inhoud en op het proces van het team tijdens het spel.

 

Inhoud
Elk team heeft zijn eigen plek op de assen. Het teamgedrag wat bij die plek hoort kan er voor zorgen dat de teamresultaten sneller worden bereikt of juist dat de teamresultaten worden gedwarsboomd. Het is daarom goed om te kijken welk teamgedrag jullie team laat zien en of dit past bij de resultaten die jullie als team moeten bereiken.

 

Vragen die je kunt stellen zijn:
 • Klopt de plek op de assen waar jullie team zich nu bevindt met de resultaten die het team te behalen heeft?
 • Voor welke as klopt dit het meest? Waar komt dit door?
 • Helpt de plek op de assen om de resultaten te bereiken? Is dit voor beide assen gelijk?
 • Waar zou jullie team zich in de ideale situatie moeten bevinden op de assen?
 • Wat hebben jullie te doen om op die plek te komen?
Proces

Elk team ontwikkelt met elkaar bepaalde gedragspatronen. In bijna alle situaties kun je deze patronen terugzien. Dus ook tijdens het spelen van dit spel. De volgende vragen kunnen hier ook bij helpen:

 • Wie ging er als eerste op een plek staan? Is dat altijd degene die het voortouw neemt?
 • Wie nam er als laatste een plek in? Is dat altijd degene die afwachtend is?
 • Wie vond het moeilijk om zelf een plek te kiezen en spiekte daarom stiekem wat de anderen deden? Doen jullie dit in de praktijk ook? Wat is daarvan het effect op de teamresultaten?
 • Wie heeft het gevoel dat het eindbesluit wel erg ver weg staat van de plek die hij op de as had ingenomen?
 • Hoe is dat gekomen?
Deze werkvorm als PDF: Line up op de assen
Advertenties