De theorie verkennen én het groepsproces observeren

De theorie verkennen en tegelijk het groepsproces observeren
Doel
 • De theorie verkennen door te doen
 • Zicht krijgen op het groepsproces
Duur: 30 tot 60 minuten
Nodig
 • Een ruimte met tafels en stoelen aan de kant
 • De vier teamafbeeldingen
 • Schilderstape
 • De afbeeldingen met intern-extern en relatie-taakgericht
 • De kaartjes met ongeschreven regels

Aanpak

 1. Maak vier kwadranten op de grond. Leg de A4tjes met de teamtypes erin en leg aan de uiteinden van de assen de termen, intern-extern en relatiegericht-taakgericht (zie afbeelding)
 2. Leg niets uit over de assen en kwadranten
 3. Pak vijf kaarten van iedere teamcategorie (vijf cowboy, vijf harmonie etc). Hussel ze door elkaar.
 4. Geef een korte uitleg over de ongeschreven regels
 5. Leg uit dat er verschillende teams zijn met ieder hun eigen ongeschreven regels. Ongeschreven regels zijn de normen die het teamgedrag dicteren
  Ongeschreven regels gaan niet over de normen van individuele teamleden maar over de cultuur in het team als geheel
  Ieder werkt op zijn eigen manier mee aan het in stand houden van de ongeschreven regels
  Ze hebben een positief of negatief effect op de resultaten
  Ze houden soms een gewenste gedragsverandering tegen (bijvoorbeeld elkaar aanspreken gebeurt nog steeds niet, ondanks de goede voornemens en vele feedbacktrainingen)
 6. Geef een voorbeeld van een ongeschreven regel. Beter nog: laat het je team doen. Alternatief: vraag eerst iedereen een ongeschreven regel te noemen uit het ouderlijk gezin.
 7. Wijs 1 of twee observatoren aan of neem zelf de rol op je. De observator gebruikt de proceskaarten om het team te observeren. Schrijf opvallende zaken op.
 8. Geef de 20 kaartjes aan je team en instrueer ze om niet op de achterkant te kijken!
 9. Nu vraag je de teamleden om de kaartjes met ongeschreven regels in de kwadranten te leggen (zonder uitleg!)
 10. Ze krijgen 10 minuten
 11. De observator kijkt hoe het groepsproces verloopt en of hij dat herkent uit andere situaties
Nabespreking
In de nabespreking kun je verschillende dingen doen:
 • De kaartjes omdraaien om te kijken of de kaartjes kloppen bij de kwadranten. NB: het model is geen sluitende waarheid! Het geeft je taal om teamgedrag te bespreken en duiden. Ga dus geen waarheidsdiscussies aan.
 • De theorie verder uitdiepen en uitleggen
De teamleden reflecteren op hoe ze het hebben aangepakt en welke ongeschreven regels daarin waren terug te zien. De observator deelt zijn of haar conclusies.

 

Advertenties