Omgekeerd roddelen

Doel

 • Meer begrip krijgen voor andere teams
 • Scherper krijgen hoe andere teams naar jullie kijken
 • Helder krijgen wat andere teams van jullie nodig hebben
 • Duur: 30 tot 60 minuten
Nodig
 • Een ruimte met stoelen en tafels aan de kant
 • De vier afbeeldingen van teamorientaties
 • De afbeeldingen met intern-extern en relatie-taakgericht
  Schilderstape
Aanpak
 1. Leg de assen en kwadranten uit of speel eerst de spelvariant waarbij je de theorie verkent
 2. Speel daarna eerst de variant waarbij het team zichzelf positioneert
 3. Vervolgens nodig je ze uit om te bedenken welke teamorientaties er bij de teams zijn waarmee ze samenwerken.
 4. De teamleden verspreiden zich vervolgens over de andere kwadranten in groepjes van 3 tot 5. Opdracht:
 5. kruip in de huid van het team met deze oriëntatie en roddel met elkaar over het andere team (jullie dus). Welke oordelen hebben jullie? Waar ergeren jullie je het meeste aan?
  Laat de subgroepen de oordelen plenair delen (blijven staan!). Hou de vaart erin.
 6. Daarna schuiven alle groepjes 1 kwadrant door
  Laat ze weer in de huid kruipen van de teamleden uit dat kwadrant. Nu beantwoorden alle groepjes vanuit dat perspectief de vraag: wat hebben wij nodig van ‘dat andere team?’ (Jullie dus). Hoe helpt dat ons allemaal verder? Wat zien we daarvan terug in de resultaten?
Nabespreking
Inventariseer het antwoord op de laatste vraag. Check welke inzichten het oplevert en maak concreet wat jullie te doen staat. Wat gaan jullie in de samenwerking met dat ene team anders doen? Hoe evalueren jullie of het ook werkt?
Deze werkvorm als PDF: Omgekeerd roddelen
Terug naar werkvormen