Ongeschreven regels boven water krijgen

Doel
  1. Helder krijgen van de ongeschreven regels in jullie team
  2. Jullie teamoriëntatie ontdekken
  3. Hardnekkig gedrag bespreekbaar maken
Duur: 1 tot 1,5 uur
Nodig
 Aanpak
  • Verdeel de groep in subgroepen van 4 tot 5 mensen
  • Iedere subgroep krijgt een (zelfde) set ongeschreven regel kaartjes en de handout (zie boven)
  • Opdracht: maak samen een top 3 van ongeschreven regels voor dit team. Zie handout voor een specifiekere instructie voor de subgroep.
  • De subgroepen delen hun top 3 met de rest van de groep. Stel elkaar vragen, licht toe, discussieer…en probeer met elkaar tot een gezamenlijke top 3 te komen.
  • Check op urgentie: wat gebeurt er als we deze ongeschreven regels blijven hanteren? Wat merkt onze klant daar uiteindelijk van? Wat betekent het voor het team als we hier mee doorgaan? Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk vindt iedereen het dat deze ongeschreven regels veranderen?
  • Wanneer voldoende urgentie blijkt ga je met elkaar de volgende vraag beantwoorden: hoe houden we met z’n allen deze ongeschreven regels en bijbehorende gedragspatronen in stand? Wie heeft welk aandeel daarin? Hoe je deze interactie goed begeleidt, leer je in onze verdiepingstraining.
Pas daarna ga je de ongeschreven regels met elkaar herschrijven.
Voorkom dat je vervalt in clichés als ‘afspraak is afspraak’. Maak het specifiek.  Voor handvatten om dit goed vorm te geven verwijzen we je naar het boek en onze verdiepingstraining.
Presenteer de herschreven regels aan elkaar en kies de meest treffende eruit.
Tip: lijst de oude en nieuwe regels in en hang ze op een zichtbare plek op
Spreek af hoe jullie hiermee in de praktijk aan de slag gaan, hoe jullie elkaar gaan scherp houden op de nieuwe normen en op welke manieren jullie gaan evalueren.
In ons boek staan specifieke tips voor hoe je gedrag verder vormgeeft en vasthoudt.
Advertenties