Ongeschreven regels

Ieder team heeft haar eigen ongeschreven regels. Die ongeschreven regels schrijven voor welk gedrag in het team wordt geaccepteerd en welk gedrag juist niet. Vaak probeert men gedrag te veranderen door alternatief gedrag aan te leren. Bij hardnekkig gedrag werkt dat meestal niet. Je kunt teams die elkaar nooit feedback geven naar een training feedbackvaardigheden sturen, maar de kans dat teams daarna meer feedback gaan geven is klein. Hoe dat komt? De ongeschreven regels van het team over wat je doet of laat zijn sterker dan de individuele wens om de dingen nu eens helemaal anders te gaan aanpakken. Op die regels wordt vaak onbewust druk uitgeoefend door het team. Wij brengen teams en organisaties in gesprek over hun ongeschreven regels. We helpen om de ongeschreven regels op tafel te krijgen en het effect dat ze hebben op het gedrag en de resultaten van het team. Daarna helpen we teams en hun leidinggevenden om de ongeschreven regels te veranderen die onwenselijk zijn.

Driekernbegrippen

In ons boek Groepsdruk zetten we uiteen welke mechanismes er spelen in teams en hoe je teamprestaties kunt beïnvloeden.  Met daarbij de tools om gedragsverandering vorm te geven en ook vast te houden.

Ook hebben we verschillende werkvormen ontwikkeld waarmee we teams, teamcoaches en managers verder helpen. Informatie over onze producten en werkvormen vind je op deze site terug.

Annemieke Figee en Léonie van Rijn zijn beide psycholoog en teamcoach. Vanuit hun eigen bedrijven begeleiden ze organisaties en teams op weg naar betere resultaten. In korte tijd weten ze hardnekkige patronen zichtbaar te maken en teams in beweging te krijgen.