Wat voor team zijn wij?

Doel
 • Speels kennismaken met de theorie
 • Helder krijgen wat voor team jullie zijn
 • Bewustwording van jullie kracht en jullie zwaktes of risico’s als team
Aanpak
 • Maak de kwadranten uit het team oriëntatiemodel met tape op de grond
 • Leg de intern-extern en taak-relatie A4-tjes aan het einde van de assen en het model in het midden
 • Leg hierin de A4-tjes met de teamoriëntaties
 • Noem de typische kenmerken van de vier teamoriëntaties.
 • Vraag het team plaats te nemen in hun eigen kwadrant
 • Als een team het lastig vindt om meteen in een kwadrant plaats te nemen kun je ze eerst vragen om na te denken waar het team zich op elke as bevindt
 • Vraag het team om in 2-tallen van elk team iets positiefs en iets negatiefs op te schrijven, geef de meest ongezouten versie
 • Schrijf alle reacties op drie verschillende flappen en hang deze op
 • Pak de goede dag/ slechte dag kaartjes erbij
 • Leg de kaartjes in de bijbehorende kwadranten
 • Vraag welke eigenschappen men herkent en welke niet
 • Maak met het team, mede aan de hand van de goede dag/ slechte dag kaartjes een sterkte- zwakte analyse van dit team. Bespreek met elkaar wanneer de zwaktes de kop op steken en hoe je dat kunt zien aankomen. Bepreek wanneer je met elkaar in je kracht zit en welke omstandigheden er dan zijn.
 • Bespreek de consequenties: hoe kunnen we risico-gedrag verkleinen en vaker in onze kracht gaan zitten? Wat hebben we dan van elkaar nodig? Welk aandeel kan ieder van ons leveren zodat we onze kracht nog meer uitbuiten?
 Deze werkvorm als PDF: Wat voor team zijn wij
Advertenties