Werkvorm om met meerdere teams te spelen

Op speelse wijze teams met elkaar in gesprek brengen
Doel: begrip en inzicht creëren tussen teams
Duur: 1,5  tot 2  uur
Nodig
Voorbereiding
 • Maak met schilderstape de twee assen en leg de afbeeldingen van de teamorientaties in de vier kwadranten. Zorg dat je het model zo groot mogelijk maakt!
 • Leg in elk kwadrant:
  het stapeltje ongeschreven regel kaartjes dat bij de betreffende oriëntatie hoort
  de goede en slechte dag kaartjes behorend bij het juiste kwadrant
  Een lege flap en een aantal stiften
Aanpak
 • Leg de twee assen uit en de vier teamorientaties
 • Vraag alle teams om het kwadrant te kiezen waar zij het meest inpassen. Ze moeten een kwadrant kiezen!
Ronde 1
 • Alle teams krijgen de volgende opdracht:
 • Bedenk een motto dat het meest bij jullie als team past
 • Bedenk een passend lied
 • Daarna roept iedereen zijn teammotto en zingt zijn lied
Ronde 2
 • Vraag ieder team om een top drie te maken van de ongeschreven regels in hun team. Hiervoor kunnen ze de kaartjes gebruiken als hulpmiddel maar het kan zijn dat daar niet alle ongeschreven regels bij staan die voor dat team het meeste gelden.
 • Laat opschrijven op flap.
 • Daarna weer kort en krachtig delen. Geen discussie. Hou het kort.
Ronde 3
 • Alle teams schuiven een kwadrant door. Ze komen nu in het kwadrant van een ander team te staan.
 • Opdracht: maak de top 3 tot een top 5 vanuit jullie eigen beeld van dit team.
Ronde 4
 • Alle teams schuiven weer een kwadrant door.
 • Opdracht: wat zie je dit team op een goede dag en een slechte dag doen (zie uitleg bij de kaartjes)?
 • Schrijf, mede met behulp van de goede/slechte dag kaartjes, op de flap wat jullie het ander team nog wel eens zien doen
 • Bespreek met elkaar wat het effect op jullie en op de resultaten is van het goede dag gedrag en het slechte dag gedrag. Schrijf op.
Ronde 5
 • Schuif weer een kwadrant door
 • Bedenk een tip voor dit team die hen helpt om meer van hun kwaliteiten te laten zien en minder in hun valkuilgedrag (slechte dag) te vervallen.
 • Bedenk tenslotte hoe jullie het valkuilgedrag van dit team nog wel eens versterken. Wat hebben ze dan van jullie en de andere teams nodig om meer in hun kracht te staan en de samenwerking te bevorderen (uiteraard met een goed eindresultaat als belangrijkste doel)?
Ronde 6
De teams schuiven weer een kwadrant door waardoor ze weer in hun eigen kwadrant komen te staan. Ze bekijken alles dat er ligt en bespreken met elkaar
 • Wat herkennen we?
 • Wat verast ons?
 • Wat irriteert ons?
 • Waarover willen we meer weten?
 • Welke tip nemen we ter harte?
 Deze werkvorm als PDF: Werkvorm met meerdere teams
Advertenties